Risicomanagement

Veel ondernemingen en organisaties beseffen dat risicomanagement meer aandacht verdient. Niet alleen om te voldoen aan wet- en regelgeving of compliant te zijn. Ook vanuit de kwetsbaarheid van de eigen organisatie geven bestuurderrs prioriteit aan risicomanagement. De omgeving waarin men onderneemt wordt steeds complexer. Informatie wordt steeds makkelijker en sneller gedeeld. De afhankelijkheid van toeleveranciers en afnemers neemt toe. Veel bedrijven werken volgens just-in-time delivery. Voorraadposities nemen af en de afhankelijkheid van de keten neemt toe. Op operationeel en zeker op strategisch niveau moet nagedacht worden over de risico’s die de organisatie loopt. Dit om het voortbestaan en de continuïteit te waarborgen.

Onze Werkwijze
Voor het inventariseren en analyseren van uw risico’s maken we gebruik van diverse risicomanagement methodieken. De toegepaste methode is afhankelijk van de wensen van uw organisatie. Er is altijd sprake van integraal risicomanagement waarbij we aansluiten bij de normen zoals die gelden binnen ISO 9001 en ISO 31000.

Dit doen wij voor u

 • 1. Assessment

  Begeleiden bij het maken van uw risicomanagementbeleid

 • 2. Risico's

  Gezamenlijk bepalen van de risicobereidheid. Inventariseren van uw risico’s op de verschillende niveaus binnen uw organisatie.

 • 3. Impact

  Analyseren en de impact bepalen die deze risico’s hebben op uw continuïteit.

 • 4. plannen en begeleiden

  Maken van risicoplannen aan de hand van scenarioplanning. Begeleiding bij het implementeren van maatregelen en het schrijven van plannen.

 • 5. Monitoren en testen

  Monitoren en testen van plannen. Plannen updaten bij gewijzigde omstandigheden.