Peter Holtkamp

Ontwikkeling van mens & organisatie

In het kort

Peter is directeur van Centaurus. Een advies & organisatiebureau dat zich richt op ontwikkeling van mens & organisatie in de breedste zin van het woord. Hij is een senior manager met 25 jaar ervaring in de zakelijke dienstverlening, met nadruk op ontwikkeling en duurzame groei van organisaties. Hij is een zakelijk-strategische denker, gericht op kennisontwikkeling, vernieuwing en verbinding.

Getting Things Done

Hij vindt dat organisaties zich continue moeten afvragen of hun portfolio de komende jaren past in de moderne vraaggerichte maatschappij. Maar vooral; zijn de competenties en vaardigheden van de mensen die in deze organisaties werken toegerust op deze veranderende maatschappij?

Organisaties zullen zowel strategisch als tactisch soepel moeten kunnen reageren en meebewegen. En dit ook structureel borgen in de organisatie door continu opleiden, coachen en vernieuwen.

Samen met eindverantwoordelijken, zoekt Peter naar strategische ontwikkelmogelijkheden voor deze teams of individu. De combinatie van strategie, tactiek en concreet handelen in de richting van een duidelijk vastgesteld ontwikkel en adviesdoel leidt daarbij altijd tot succes.

Skills

Business Development
Human Capital Development
Commerciële coaching en teambuilding
Werving & Selectie
Gesubsidieerde IT-opleidingstrajecten

Contact informatie

YouTubeLinkedin