Youssef Zinad

Co founder & CEO

In het kort

Is een van de twee directeuren van Custom Solution. Hij is een gedreven, zakelijk-strategische denker, sterk gericht op vernieuwing, verandering en verbetering. Hij is geëngageerd maar zijn werkwijze is nuchter en efficiënt.

Getting Things Done

In zijn ogen moet daaraan een diepgravend kritisch denkproces vooraf gaan. Elke ambitieuze organisatie dient zich een aantal elementaire vragen te stellen in Youssefs ogen: Waarom bestaan we? Waar zijn we goed in? Voor wie doen we het? Wat is onze meerwaarde? Wat is het doel? Wat is de slimste strategie? Wat is de beste tactiek? Wat is de respons? Hoe kan het (nog) beter? De ontwikkeling en uitbouw van succesvolle merken vloeit hieruit voort. Branding is dan ook een van de expertises van Youssef Zinad.

Strategie, tactiek en concreet handelen
Vernieuwing, verandering en verbetering in organisaties dus. Digitale middelen kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

Samen met eindverantwoordelijken, business managers en marketeers zoekt Youssef naar strategische marketingmogelijkheden. De combinatie van strategie, tactiek en concreet handelen in de richting van een duidelijk vastgesteld doel leidt daarbij altijd tot succes.

Skills

Development
Design
SMM & SEO
Marketing
Photography
Communication

Contact informatie

YouTubeLinkedin