Verzekeringsmanagement

Voor veel organisaties is verzekeringen het startpunt voor de risico-inventarisatie. Welke risico’s lopen we als organisatie en hoe kunnen we het financieel risico beheersbaar maken. Op deze manier verwachten we de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Wij zien verzekeren als sluitstuk van onze risico-inventarisatie.

De verzekeringen zijn nodig om de uitvoering van de continuïteits- en crisisplannen te financieren en er voor te zorgen dat u zo snel mogelijk kunt herstarten. Wij ondersteunen u bij het kiezen van de verzekerings-oplossing die aansluit op uw risico- en continuïteitsplannen en optimaliseert u uw risicokosten.

Dit doen wij voor u

 • 1. Assessment

  Toetsen of de verzekeringen aansluiten op de geïnventariseerde risico’s.

 • 2. Prijsbepaling

  Bepalen of de premie voor de verzekeringen marktconform is.

 • 3. Nieuwe situatie bekijken

  Begeleiden bij het inkopen van verzekeringsoplossingen.

 • 4. Periodieke controle

  Jaarlijks en bij veranderingen binnen uw organisatie de verzekeringsportefeuille toetsen.